Надгробни паметници в Казанлък

ПОГРЕБАЛНА АГЕНЦИЯ ТАНАТОС

Телефон: 043162777; 043165403

Казанлък, ул. Сан Стефано 2

Денонощно погребално бюро Танатос извършва всички услуги и осигурява всичко необходимо за едно погребение, ритуалите и съпътстващите ги стоки след погребението. Аранжираме гробното място и изработваме надгробни паметници.