Начални училища в Враца

Телефон: 092/ 62 46 08

Адрес: Враца, Стоян Кялъчев 2