Начални училища в Плевен

Телефон: 064 823880

Адрес: Плевен, Отец Паисий 10

Телефон: 064 823 780

Адрес: Плевен, Патриарх Евтимий 3