Начални училища в Плевен

телефон: 064823880

адрес: Плевен, Отец Паисий 10

 

телефон: 064823780

адрес: Плевен, Патриарх Евтимий 3