Начални училища в Петково

Телефон: 0725 60243

Адрес: Петково, Независимост 1