Начални училища в Лясковец

Телефон: 0619 23150

Адрес: Лясковец, Никола Козлев 76

Телефон: 0619 22438

Адрес: Лясковец, П.Оджаков 1