Начални училища в Харманли

Телефон: 0373 86943

Адрес: Харманли, Алеко Константинов 27

Телефон: 0373 82130

Адрес: Харманли, Дялко Милковски 19