Начални училища в Дългопол

Телефон: 0517 222 83

Адрес: Дългопол, Ив.Вазов 11