Начални училища в Бяла

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Бяла, ул. Сан Стефано 50

НУ Св.Св. Кирил и Методий е начално от І до ІV клас с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - целодневно.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ П.Р. СЛАВЕЙКОВ

Бяла, Ст.Стамболов 52

В нашето училище имаме специално оборудвани кабинети по информационни технологии и по безопасност на движението по пътищата, както и голям и оборудван физкултурен салон. Разполагаме със съвсем нов медицински кабинет, обзаведен по европейски стандарт