Начални училища в България

АНГЛО-АМЕРИКАНСКО УЧИЛИЩЕ

Телефон: 029238812

София, ул. Сияние 1

Англо-Американското Училище предлага обучение на деца на възраст от 4 до 18г. от всички националности. Училището е акредитирано от NEASC и CIS и предлага обучение по международната IB програма.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ

Първомай, Христо Ботев 5

НУ Христо Ботев е първото самостоятелно начално училище и е основано през 1929 г. в гр. Първомай. Достойно и привлекателно е, гарантиращо грамотността и развитието на личността. През годините се утвърждава като базово училище с име и престиж.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ П.Р. СЛАВЕЙКОВ

Бяла, Ст.Стамболов 52

В нашето училище имаме специално оборудвани кабинети по информационни технологии и по безопасност на движението по пътищата, както и голям и оборудван физкултурен салон. Разполагаме със съвсем нов медицински кабинет, обзаведен по европейски стандарт

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Бяла, ул. Сан Стефано 50

НУ Св.Св. Кирил и Методий е начално от І до ІV клас с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - целодневно.

Телефон: 0619 22438

Адрес: Лясковец, П.Оджаков 1

Телефон: 042 606195

Адрес: Стара Загора, Добруджа 15

Телефон: 0675 33314

Адрес: Севлиево, Св.Св.Кирил и Методий

Телефон: 0558 23489

Адрес: Айтос, Ген. Гурко 4

Телефон: 053234 410

Адрес: Златна Нива, Васил Априлов 2

Телефон: 08192 235

Адрес: Хотанца, Св.Св.Кирил и Методий 5