Месо и месни продукти - производство и търговия в България

телефон: 058605495

адрес: Добрич, Ангел П.Стоянов 10

 

телефон: 051847314

адрес: Провадия, В.Коларов 16, вх. Б

 

телефон: 051422011

адрес: Долни Чифлик,

 

телефон: 056881186

адрес: Бургас, Я.Комитов 1

 

телефон: 041480433

адрес: Коларово, Господин Михайловски 47

 

телефон: 037383417

адрес: Харманли, Керамична

 

телефон: 03721364

адрес: Кралево,

 

телефон: 041112425

адрес: Старозагорски Бани, бившата база на Светлина

 

телефон: 061860767

адрес: Горна Оряховица, Промишлена зона Честово

 

телефон: 0889 190 180

адрес: Кърджали, Беломорски 77

 

телефон: 06326471

адрес: Морава,

 

телефон: 068603190

адрес: Ловеч, Стара планина 35

 

телефон: 086882535

адрес: Силистра, Промишлена зона изток, ул. Серес 11

 

телефон: 068686777

адрес: Ловеч, Бяло море 12

 

телефон: 042602509

адрес: Стара Загора, Патриарх Евтимий 155А

 

телефон: 06052362

адрес: Омуртаг, Места 6

 

телефон: 064880788

адрес: Плевен, Цар Самуил 91

 

телефон: 081402777

адрес: Борово, Патриарх Евтимий 3А

 

телефон: 086423530

адрес: Дулово, Силистренско шосе 11

 

телефон: 084872058

адрес: Кубрат, Цар Освободител 3