Медицински лаборатории в Разград

Телефон: 084 663078

Адрес: Разград, Освобождение бл. 68

Телефон: 084 661233

Адрес: Разград, Иван Вазов 12

Телефон: 084 643288

Адрес: Разград, ул. Коста Петров 2