Медицински лаборатории в Горна Оряховица

Телефон: 0618 22420, 0618 22404, 088 7501635

Адрес: Горна Оряховица, ул. Отец Паисий 74