Медицински лаборатории в Димитровград

Телефон: 0391 62941

Адрес: Димитровград, Хр.Ботев 19