Медицински лаборатории в България

Телефон: 0631 64808

Адрес: Свищов, Петър Ангелов 18

Телефон: 088 8419330

Адрес: София, Люлин ул. Проф.Александър Станишев 17

Телефон: 0331 672 88

Адрес: Асеновград, Захари Стоянов 17

Телефон: 04338 2020

Адрес: Крън, Цвятко Радойнов 36

Телефон: 0879 980 057

Адрес: София, ул. Ботевградско шосе 247 бл. 1 ет. 1

Телефон: 076 601337

Адрес: Перник, ул. Св. Св. Кирил и Методий 77