Медицински лаборатории в България

Телефон: 0751 60359

Адрес: Гоце Делчев, Стара планиа 26

Телефон: 0457 25605

Адрес: Нова Загора, Стефан Караджа 42

Телефон: 032 644117

Адрес: Пловдив, Филип Македонски 37

Телефон: 04338 2020

Адрес: Крън, Цвятко Радойнов 36