Медицински лаборатории в България

Телефон: 0431 62802

Адрес: Казанлък, ул. Неофит Рилски 10

Телефон: 0886 372639, 02 9431196, 02 9448206

Адрес: София, ул. Ангиста 2-4

Телефон: 088 9830424

Адрес: Хасково, Драгоман 14 ет. 5

Телефон: 084 643288

Адрес: Разград, ул. Коста Петров 2

Телефон: 04338 2020

Адрес: Крън, Цвятко Радойнов 36

Телефон: 088 9437403

Адрес: София, Люлин, МЦ Люлин Мед ул. Добри Немиров 5