Медицински лаборатории в България

Телефон: 0889 920 259

Адрес: Търговище, Царевец 4

Телефон: 038 622040

Адрес: Хасково, бул. България 73А

Телефон: 054 831 005

Адрес: Шумен, Любен Каравелов 22

Телефон: 032 644117

Адрес: Пловдив, Филип Македонски 37

Телефон: 034 441 301

Адрес: Пазарджик, Болнична 15