Медицински лаборатории в България

Телефон: 0601 64849

Адрес: Търговище, Запад бл. 1 вх. Д ет. 1 ап. 2

Телефон: 02 829 91 70

Адрес: София, Христо Благоев 25-31

Телефон: 082820885,0878820884

Адрес: Русе, ул. Александровска 97

Телефон: 0889 920 259

Адрес: Търговище, Царевец 4