Медицински лаборатории в България

Телефон: 068 667 329

Адрес: Ловеч, Съйко Съев 29 ет. 0

Телефон: 0601 64447

Адрес: Търговище, Поп Сава Катрафилов 21

Телефон: 0601 64849

Адрес: Търговище, Запад бл. 1 вх. Д ет. 1 ап. 2

Телефон: 064 802773

Адрес: Плевен, Христо Ботев 36

Телефон: 0751 60359

Адрес: Гоце Делчев, Стара планиа 26

Телефон: 0457 25605

Адрес: Нова Загора, Стефан Караджа 42