Медицински лаборатории в България

Телефон: 088 8419330

Адрес: София, Люлин ул. Проф.Александър Станишев 17

Телефон: 02 9325618

Адрес: София, Ст. Караджа 9

Телефон: 068 667 329

Адрес: Ловеч, Съйко Съев 29 ет. 0

Телефон: 0331 672 88

Адрес: Асеновград, Захари Стоянов 17

Телефон: 088 9437403

Адрес: София, ул. Найден Геров 2