Медицински лаборатории в България

Телефон: 02 9325618

Адрес: София, Ст. Караджа 9

Телефон: 0601 64447

Адрес: Търговище, Поп Сава Катрафилов 21

Телефон: 0631 64808

Адрес: Свищов, Петър Ангелов 18

Телефон: 068 667 329

Адрес: Ловеч, Съйко Съев 29 ет. 0

Телефон: 054 831 005

Адрес: Шумен, Любен Каравелов 22

Телефон: 0751 60359

Адрес: Гоце Делчев, Стара планиа 26

Телефон: 0601 64849

Адрес: Търговище, Запад бл. 1 вх. Д ет. 1 ап. 2

Телефон: 02 829 91 70

Адрес: София, Христо Благоев 25-31

Телефон: 02 9200011

Адрес: София, Дружба 2 бл. 302 вх. Г