Медицински лаборатории в България

Телефон: 052 681850

Адрес: Варна, бул. Цар Оасвободител 100

Телефон: 0391 62941

Адрес: Димитровград, Хр.Ботев 19

Телефон: 04338 2020

Адрес: Крън, Цвятко Радойнов 36

Телефон: 042 605763

Адрес: Стара Загора, Госп.Михайловски 12