Медицински лаборатории в България

Телефон: 088 9830424

Адрес: Хасково, Драгоман 14 ет. 5

Телефон: 068 667 329

Адрес: Ловеч, Съйко Съев 29 ет. 0

Телефон: 084 643288

Адрес: Разград, ул. Коста Петров 2

Телефон: 02 9200011

Адрес: София, Дружба 2 бл. 302 вх. Г

Телефон: 0747 80593

Адрес: Разлог, Бяла река 14

Телефон: 076 601337

Адрес: Перник, ул. Св. Св. Кирил и Методий 77