Медицински лаборатории в България

Телефон: 052 681850

Адрес: Варна, бул. Цар Оасвободител 100