Медицински лаборатории в България

Телефон: 054 831 005

Адрес: Шумен, Любен Каравелов 22

Телефон: 088 9437403

Адрес: София, Люлин, МЦ Люлин Мед ул. Добри Немиров 5

Телефон: 064 802773

Адрес: Плевен, Христо Ботев 36

Телефон: 038 665501

Адрес: Хасково, Рила 9

Телефон: 078 554243

Адрес: Кюстендил, П. К. Яворов 6

Телефон: 0886 372639, 02 9431196, 02 9448206

Адрес: София, ул. Ангиста 2-4