Медицински консумативи - производство и търговия в България

Телефон: 0899 879996

Адрес: София, ул. Хайдушка Гора 48, магазин 6

Телефон: 07430 2222

Адрес: Дамяница, ул. Пейо Яворов 14-А

Телефон: 032 941602

Адрес: Пловдив, ул. Александър Стамболийски 35

Телефон: 038 620028

Адрес: Хасково, Градски хали 9, офис 212, ет. 2

Телефон: 02 9817933

Адрес: София, Кукуш 2, сграда на Телеком, ет.5, оф.15 2

Телефон: 02 9316193

Адрес: София, Софроний Врачански 125 вх. А ет. 1