Медицински консумативи - производство и търговия в България

Телефон: 02 444 05 99

Адрес: София, ул. Е. Васкидович 51, сграда на ХVІІІ, ДКЦ , ет.1

Телефон: 0899 879996

Адрес: София, ул. Хайдушка Гора 48, магазин 6

Телефон: 0888 675224

Адрес: София, ул. Константин Иречек 7, безистен жълта реклама