Медицински кабинети в Силистра

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЕВ СПЕЦИАЛИСТ ПО УРОЛОГИЯ

Телефон: 086820150

Силистра, ул. Петър Мутафчиев 63, ет. 1

Д-р Стоев е от водещите специалисти уролози. Стаж като лекар 31 г., като специалист по урология 26 г. в Силистра и областта. Специални интереси - болести на простатата и мъжката полова система, ендоурология. Извършени повече от 16000 операции на ППС.

МЕДИИНВЕСТ

Тутракан, Струма 11

Отдаване под наем на недвижимо имущество.

Телефон: 088 8910287

Адрес: Силистра, Янко Тодоров 2 ет. 3, кабинет 60

Телефон: 086 820504

Адрес: Силистра, Москва 85 ап. 33

Телефон: 088 8522042

Адрес: Силистра, София 43

Телефон: 088 8647455

Адрес: Силистра, Д-р Анастас Янков 2 ет. 3, кабинет 62

Телефон: 0888461453

Адрес: Силистра, Д-р Анастас Янков 2 ап. 017

Телефон: 086 822203

Адрес: Силистра, Цар Симеон Велики 10 вх. Б

Телефон: 086 821577

Адрес: Силистра, Георги Бенковски 4А