Медицински консумативи - производство и търговия

Производителите на медицински консумативи и фирмите-търговци на такива развиват дейност в производството и продажбата на медицински продукти, консумативи, козметика, санитарни и превързочни материали.

 

Медицинските консумативи са необходими артикули за всяко здравно заведение-болница, клиника, поликлиника, санаториум, лаборатория или други заведения, обслужващи сферата на здравеопазването. Без тях работата им е немислима.

 

Произвежданите медицински консумативи могат да бъдат разделени в няколко основни пера:

-          абокати;

-          ръкавици;

-          катетри;

-          спринцовки;

-          игли;

-          тестове( за бременност, за употреба на никотин и наркотични вещества и др.);

-          апарати за ктъвно налягане ( живачни,механични, автомат, полуавтомат);

-          термометри ( дигитални, живачни);

-          общи – калцуни, капкомери, контейнери и колектори за стерилна урина, санитарни маски, петрита, подлоги, иригатори и др.

 

Компаниите, които разпространяват в търговската мрежа медицинските консумативи имат добре изградена система на доставки, така че аптеките и здравните заведения в страната да бъдат постоянно заредени с необходимите за ежедневната им работа продукти.