Мебели - магазини в Пазарджик

 

Панагюрище, ул. Г.Бенковски 1

 

Фирмата предлага богат асортимент от мебели. Изготвят се и индивидуални проекти.

телефон: 034446316

адрес: Пазарджик, Никола Ръжанков 2

 

телефон: 034440712

адрес: Пазарджик, Георги Бенковски 17

 

телефон: 034440469

адрес: Пазарджик, Георги Бенковски 16

 

телефон: 034440715

адрес: Пазарджик, Бенковски 17

 

телефон: 034446316

адрес: Пазарджик, Пловдивска 2

 

телефон: 0886 776 673

адрес: Пазарджик, Пловдивско шосе 105

 

телефон: 034918432

адрес: Пазарджик, Търговски център Престиж, маг. 2 5, ул. Мильо Войвода 5

 

телефон: 034443309

адрес: Пазарджик, кв. Изток 105, ул. Пловдивска 105