Машини за производство на дограма

Компаниите в този сектор  са основно вносители на машини за производството на АЛ и PVC дограма , както и на  машини за стъклопакет.  Освен внос и продажба търговската им дейност включва още монтаж и поддръжка на машините.

Машините за производство на дограма в по-голямата си част могат да бъдат разделени в няколко основни групи:

-          Отрезни машини;

-          Залепващи машини;

-          Зачистващи машини;

-          Фрези;

-          Линии;

-          Машини за стъклопакети;

-          Други.

 

Отрезните машини са циркуляри за метал, автоматични или полуавтоматични.

 

Залепващите машини са едноглави или двуглави с различна дебелина на шева.

 

Зачистващите машини са с различен брой на фрезерите – 2, 4, 6.

 

Фрезите от своя страна биват челни, копирни, фрези за водоотливни канали или за стъклодържатели.

 

В сектор „Други” се включват  винтонавивни машини, ъглонабивни преси, маси за обков, стендове за монтаж на стъкла,  компресори, изсушители.

 

 Машините за стъклопакети също са различни разновидности, според функцията, която изпълняват :  отрезни машини, миещи машини и линии,  машини за заливка и за подготовка.

 

Линиите сами по себе си са автоматични центрове за обработка.