Лозарство

Лозарството е известно на човечеството от дълбока древност.Отглеждането на грозде, правенето на вино и ракия са едни от най-старите занаяти, които не са изгубили важността си и в днешните вискотехнологични времена.

Основата на всичко това е лозата-многогодишно растение, което в зависимост от правилното отглеждане може да има продължителност на живота от 40 до 60 години.

През хилядолетията са се обособили различни сортове грозде, основно в 2 типа: десертни сортове и винени сортове. Обособени са и географски региони, в които определени сортове виреят най-добре.

У нас едни от най-известните сортове грозде са памид, димят, мускат, мавруд, отел, болгар, афуз.

Лозовите насаждения изискват грижи от стопаните си почти целогодишно-като се започне от подрязването в началото на пролетта ( празникът „Трифон Зарезан” през февруари), премине се през прекопаване и разрохкване на почвата, пръскане против мана, и накрая до обиране на реколтата.

Трудът е основно ръчен, но съществуват и някои улеснения, от сорта на електрически ножици за резитбата, механичен апарат за връзване на лозя.

Брането, сортирането и почиставнето от повредени зърна, обаче се извършва изключително ръчно.

В  края на този технологичен цикъл е обработката на винените сортове за получаване на вино. Тук вече техниката е по-широко застъпена.

Друг продукт, който се получава чрез дестилация след ферментацията е ракия - питие с високо алкохолно съдържание.

Чрез подходящи технологии се получават и др. продукти на ферментиралия гроздов сок - коняк, бренди.

По-голяма възможност за запознаване с новите техники и технологии в лозарството може да се получи  от изложението „БАТА-АГРО”, провеждано в района на Стара Загора.