Лов и спортен риболов в Бяла

СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ

Бяла, В.Левски 11

Сдружението е с нестопанска цел, като могат да рекламират ловен туризум.