Адвокати в Хасково

АДВОКАТСКА КЪЩА СТОЯНОВ И СЪДРУЖНИЦИ

Телефон: 0877928201; 0879650644

Хасково, ул. Хан Кубрат 8, ет. 4, ап. 23

Адвокати - наказателно право и гражданско право, правни консултации, юридически услуги, специализирани правни консултации по тежки криминални дела-контрабанда, наркотици, убийства, трафик и др., семейно, наследствено, търговско право, регистрация

Телефон: 038 665005

Адрес: Хасково, Преслав 24

Телефон: 038 622036

Адрес: Хасково, В.Друмев 13 ет. 4 ап. 5

Телефон: 038 622243

Адрес: Хасково, Хан Кубрат 8

Телефон: 038 665825

Адрес: Хасково, България 150

Телефон: 0887 125914

Адрес: Хасково, ул. Страшимир 1-3 вх. В ет. 2 ап. 21

Телефон: 038 661427

Адрес: Хасково, Проф.д-р А.Златаров 23-25

Телефон: 038 622696

Адрес: Хасково, Преслав 24

Телефон: 038 622080

Адрес: Хасково, Хан Кубрат 8

Телефон: 038 661445

Адрес: Хасково, В. Друмев 13 ет. 4 ап. 5