Лабораторно оборудване и консумативи в България

Телефон: 088 5645409

Адрес: Разград, ул. Трапезица 8Б