Лабораторно оборудване и консумативи

В областта на сигурността и точността на лабораторните изследвания, функционират компании за лабораторно оборудване и консумативи. Основният им предмет на дейност производство и  комплексна търговия с контролно-измервателна, лабораторна и аналитична апаратура и консумативи.

Фирмите от бранша осъществяват продажби; доставка; гаранционна и извънгаранционна поддръжка; профилактика, валидиране и проверка на аналитични системи, в съответствие с необходимите стандарти; технически и методологични консултации, както и организиране на семинари и обучения в България.

Предлаганото общо лабораторно оборудване включва:

-          клатачки, бъркалки, хомогенизатори;

-          температурни циркулатори;

-          инкубатори, стерилизатори, камери;

-          центрофуги;

-          автоклави;

-          лабораторни фризери и хладилни камери;

-          аналитични и технически везни;

-          микроскопи и др.

Предлага се богат асортимент от аналитична апаратура, химикали, масспектрометрични детектори, както и криминалистични светлинни източници, уреди за анализ на веществени доказателства по индекс на пречупване, елементен анализ с лазерна аблация, раманови микроскопи за анализ на мастила, тонери и др., системи за проявяване, заснемане и сравняване на пръстови отпечатъци.

Освен продукти, фирмите за лабораторно оборудване и консумативи предлагат и услуги като:

-консултации при избор на подходящо оборудване и окомплектовка в зависимост от конкретните нужди на клиента;

-оформяне на вноса и доставка до крайния клиент;

-превод на ръководствата за работа;

-инсталация и пускане в действие на доставеното оборудване и обучение на обслужващия персонал.