Квалификация и преквалификация в Стара Загора

МЕДИЩИТ ТРЕЙД

Телефон: 0887921356

Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 28

Орган за контрол от вида -С- е акредитиран съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO,IEC 17020-2012 да извършва контрол и да дава оценка за съответствие на факторите на работната среда. Дейността си ОК развива на територията на цялата страна.

Телефон: 042 604 824

Адрес: Стара Загора, бул. Кольо Ганчев 33 ет. 1 ап. 5

Телефон: 042 62 20 87

Адрес: Стара Загора, Ген.Н.Г.Столетов 113