Квалификация и преквалификация в България

Телефон: 042 604 824

Адрес: Стара Загора, бул. Кольо Ганчев 33 ет. 1 ап. 5

Телефон: 073 882087

Адрес: Благоевград, жк. Еленово, бл.45

Телефон: 088 9714156

Адрес: Варна, Яребична 1 ет. 1 ап. 2

Телефон: 032 944 289

Адрес: Пловдив, Неофит Рилски 12

Телефон: 032 645134

Адрес: Пловдив, Христо Смирненски ул. Сеновец 9 бл. 31 вх. Д ет. 1 ап. 9