Квалификация и преквалификация в България

Телефон: 029768310

Адрес: София, бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 135 ет. 4

Телефон: 02 868 10 22

Адрес: София, Студентски град ул. Проф. Г. Брадистилов 6

Телефон: 02 944 75 67

Адрес: София, В.Левски 100Б

Телефон: 0882 744200

Адрес: Варна, Възраждане ул. Вяра 7 вх. В ет. 1 ап. 1