Корабостроене и кораборемонт

Българската корабостроителна и кораборемонтна индустрия обхваща няколко десетки компании. В част от тях се строят нови кораби, други са заводи, които произвеждат необходимото оборудване, а трета група специализират в дейности по ремонта и поддръжката.

Корабостроителниците – разбираемо разположени в градовете по брега на р.Дунав или по черноморското крайбрежие, произвеждат танкери, малки корабоплавателни съдове, баржи, карго съдове, пристанищни кранове и др. Корабите в експлоатация се ремонтират в кораборемонтните заводи. Големите корабостроителници по правило предлагат поддръжка и сервиз.

Полезни връзки:
Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт
Български корабен регистър