Контролна дейност в Ямбол

ЕСТИМА КМ - ОФИС ЯМБОЛ

Ямбол, -

Извършване на технически надзор с лицении за повдигателни съоражения и асансьори. Ние сме нотицифиран орган за оценяване на съответствието на асансьори и предпазни устройства за асансьори.

Телефон: 046 664269

Адрес: Ямбол, Д.Благоев 20 вх. В

Телефон: 046 663 939

Адрес: Ямбол, Освобождение 7 ет. 3

Телефон: 046 663 177

Адрес: Ямбол, Димитър Благоев 71

Телефон: 046 669 075

Адрес: Ямбол, Търговска 164 ет. 2