Контролна дейност в Кърджали

Телефон: 0361 6 15 54

Адрес: Кърджали, ул. Металург 7

Телефон: 0361 62860

Адрес: Кърджали, ул. Крайбрежна 24

Телефон: 0361 65140

Адрес: Кърджали, България 41