Консултантска дейност в Стара Загора

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВАЛЖАН

Телефон: 042602023; 0888749017

Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 84, ет. 1 ап. 1

СТМ Валжан има дългогодишен опит в областта на осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, както и превантивни дейности за опазване живота и здравето на работещите. Трудова медицина, оценка на риска, обучение и обслужване на клиенти.

Телефон: 042600579,0888724346

Адрес: Стара Загора, ул. Ген. Столетов 113, офис 39

Телефон: 042 600 116

Адрес: Стара Загора, Госп.Михайловски 47

Телефон: 042 603174

Адрес: Стара Загора, Граф Игнатиев 24

Телефон: 089 8600420

Адрес: Стара Загора, Чавдар Войвода 6А

Телефон: 089 6641189

Адрес: Стара Загора, Патриарх Евтимий 91

Телефон: 042 616598

Адрес: Стара Загора, ул. Воевода Стойно Черногорски 17

Телефон: 042 620 426

Адрес: Стара Загора, Екзарх Антим I 28

Телефон: 042 628948

Адрес: Стара Загора, Бяло море 3