Консултантска дейност в Добрич

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КИРЯКОВИ И КО

Добрич, ул. Независимост 2А, ет. 3

Адвокатското дружество е специализирано в областта на консултантските услуги, включващи осигуряване на правното обслужване, което обхваща следните правни отрасли - гражданско право, търговско право, административно право, данъчно право.

ЕСМ

Телефон: 058603752; 058602913

Добрич, ул. Независимост 40, вх. А, ап. 5

Фирма ЕСМ ЕООД е лицензирана за извършване на консултантска дейност и независим строителен надзор от 1999г. Фирмата осъществява надзор във всички сфери на строителството. Ние сме член на БААИК и сме сертифицирани по ISO 9001-2000.

Телефон: 058 604802

Адрес: Добрич, Генерал Цимерман 19

Телефон: 089 8852426

Адрес: Добрич, Балик бл. 54 вх. В ет. 0 ап. 0

Телефон: 088 8699626

Адрес: Добрич, ул. Отец Паисий 13В

Телефон: 058 603 582

Адрес: Добрич, Цар Симеон 52 вх. Б ет. 1 ап. 1

Телефон: 058 603198

Адрес: Добрич, Свобода 5 ет. 10, офис 1002

Телефон: 0888 705 441

Адрес: Добрич, Батак 17

Телефон: 058 602150

Адрес: Добрич, Райко Даскалов 10