Конферентни зали и центрове в България

Телефон: 02 9376177

Адрес: София, Иван Вазов 16

Телефон: 02 9264111

Адрес: София, ул. Съборна 2А ет. 5

Телефон: 02 9632955

Адрес: София, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред бл. Б ет. 1, офис 107