Компютри - поддръжка и ремонт в Търговище

Телефон: 0601 62339

Адрес: Търговище, Васил Левски 1

Телефон: 0601 63 900

Адрес: Търговище, Поп Сава Катрафилов 5 вх. Б

Телефон: 0601 79543

Адрес: Търговище, ул. Климент Охридски 11 вх. А ет. 1