Компютри - поддръжка и ремонт в Разград

Телефон: 084 660827

Адрес: Разград, Бели Лом 34

Телефон: 084 624111

Адрес: Разград, Булгария 1 вх. В