Компютърни мрежи в Пловдив

Телефон: 032 393200

Адрес: Пловдив, Филип Македонски 29

Телефон: 032 633 525

Адрес: Пловдив, Санкт Петербург 55