Кметства в България

КМЕТСТВО ДОЛНА ОРЯХОВИЦА

телефон: 061732411

адрес: Долна Оряховица, Георги Измирлиев 24

Кметства

КМЕТСТВО КЕРМЕН

телефон: 045162095

адрес: Кермен, Иван Вазов 27

Кметства

КМЕТСТВО АБЛАНИЦА

телефон: 06921233

адрес: Абланица, Петко Илиев Цонев 16 А

Кметства

КМЕТСТВО ГОРНА МИТРОПОЛИЯ

телефон: 06556221

адрес: Горна Митрополия, Георги Димитров 1

Кметства

КМЕТСТВО ИЗГРЕВ

телефон: 06531223

адрес: Изгрев, Евлоги Христов 37

Кметства

КМЕТСТВО БОРИМА

телефон: 06953354

адрес: Борима, 9 - ти септември

Кметства

КМЕТСТВО СУШИЦА

телефон: 06168620

адрес: Сушица, Георги Димитров 4

Кметства

КМЕТСТВО ВЪБЕЛ

телефон: 065422050

адрес: Въбел, пл. Ленин

Кметства

КМЕТСТВО ГОРСКО КОСОВО

телефон: 061393225

адрес: Горско Косово, Първа

Кметства

КМЕТСТВО ПЕТКО КАРАВЕЛОВО

телефон: 061405220

адрес: Петко Каравелово,

Кметства

КМЕТСТВО ДЕБЕЛЕЦ

телефон: 061172018

адрес: Дебелец, Патриарх Евтимий 64

Кметства

КМЕТСТВО ГОРНА РОСИЦА

телефон: 067395210

адрес: Горна Росица, Иван Гичев 57

Кметства

КМЕТСТВО ДРАГИЖЕВО

телефон: 061942221

адрес: Драгижево, Васил Левски 4

Кметства

КМЕТСТВО ХАДЖИДИМИТРОВО

телефон: 063203620

адрес: Хаджидимитрово,

Кметства

КМЕТСТВО САМОВОДЕНЕ

телефон: 061122450

адрес: Самоводене, Отец Паисий 48

Кметства

КМЕТСТВО ПОДЕМ

телефон: 065172484

адрес: Подем, Вит

Кметства