Клубове и музика на живо в Велико Търново

Телефон: 062 603439

Адрес: Велико Търново, Независимост 21

Телефон: 088 8758466

Адрес: Велико Търново, Независимост 17