ЖП гари и билети в Търговище

телефон: 060162395

адрес: Търговище, кв. Индустриална зона

 

телефон: 060162959

адрес: Търговище, кв. Индустриална зона