ЖП гари и билети в Търговище

Телефон: 0601 62395

Адрес: Търговище, Индустриална зона

Телефон: 0601 62959

Адрес: Търговище, Индустриална зона