Животновъдство в Силистра

Телефон: 086 824207

Адрес: Силистра, Добрич 89

Телефон: 086 812 345

Адрес: Силистра, Меком - Индустриална Зона Запад