Животновъдство в Плевен

Телефон: 064 801051

Адрес: Плевен, ул. Гривишко шосе 1

Телефон: 089 9847924

Адрес: Плевен, Ангел Кънчев 20