Животновъдство в Исперих

АГРОТАЙМ

Исперих, Васил Левски 63

Водеща селскостопанска компания, която е лидер в модерното земеделие и работи по европейските стандарти в сътрудничество с международни компании. Фирмата отглежда трайни насаждения - череши, малини. Притежаваме най-големия свинекомплекс в страната.