Жилищно строителство в Казанлък

АПРОПО - ВИОЛЕТТА БАКУНИНА

Телефон: 08883665768

Казанлък, бул. Княз Александър Батенберг 17

Проектантско бюро Апропо Виолетта Бакунина извършва инвестиционно проектиране и консултации в сферата на строителството. Изработване на проекти и подробни устройствени планове, промяна на предназначението на земеделски земи, консултации.

Телефон: 089 7855123

Адрес: Казанлък, Скобелев 22

Телефон: 089 8918338

Адрес: Казанлък, Княз Александър Батенберг 109

Телефон: 0431 62781

Адрес: Казанлък, Орлово гнездо 9

Телефон: 0431 64694

Адрес: Казанлък, Тракия 19

Телефон: 088 8327011

Адрес: Казанлък, Олимпиада 15

Телефон: 088 8240251

Адрес: Казанлък, Войнишка 28

Телефон: 0431 64081

Адрес: Казанлък, Георги Бенковски 10 вх. 1

Телефон: 0431 63854

Адрес: Казанлък, Козлодуй 1