Железария, В и К оборудване, лакове и бои - магазини в Кнежа

ФРУКТОЗА ВЕСЕЛКА ГРАМОВСКА

Кнежа, Хр.Ботев 1 бл. Рила 2

През годините асортиментът й се обновява и разширява спрямо нуждите на клиентите и понастоящем фирмата предлага богат избор на стоки и материали за ремонт и строителство: строителни материали, железария, инструменти, дърва и въглища, ВиК части и др.